Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Lirik Lagu Idak Salah Mamak

LIRIK LAGU KERINCI : IDAK SALAH MAMAK
Vocal : Eza Seftya

kalulah datung pegi lah dikurimbo
ndih rambah nia lah nian
lasi lah pane imbo datung ala
rambah lah nian
lasi lah pane imbo datung ala

akulah tau dimukesud kayo
ndih sampai nia lah nian
punakan lah kayo hino datung ala
sampai lah nian
punakan lah kayo hino datung ala

lah aku cubo dimunanam pisang
ndih aku nilah titanam
lasi lah pisang imbo datunga ala
aku titanam
lasi lah pisang imbo datunga ala

aku lah tau idak judu pubisan
ndih dipunialabisan
lasi lah galo ado datung ala
dipulahbisan
lasi lah galo ado datung ala

uhang pulau tengah pegi lah dikujujun
ndih dapat nialah semah
lasi lah pulih nyalo datung ala
dapatlah semah
lasi lah pulih nyalo datung ala

punakan sudah kayo idak kutuju
ndih mamak tu ala nian
jangan sampai tibao datung ala
mamak tu nian
jangan sampai tibao datung ala

kalu ku pelak pegi ahi lah tinggi
ndih kami ni lah titanam
kulapo lah pantai pulo datung ala
kami titanam
kulapo pantai pulo datung ala

kayo buniat ngambik lah uhang lain
ndih jangan lah dipunakan
kayo lah hino pulo datung ala
jangan punakan
kayo lah hino pulo datung ala